Forénéñen fo et

Nyt Dansk Skræftspråw

Velkommen!

Vi er en forening med visionen at nyskabe det danske skriftsprog så det passer til vores talte sprog. Med undtagelse af denne boks vil siden være skrevet på "nydansk".

Målet med nydansk er at skrive dansk som vi taler det, men det kræver tid at vænne sig til. Vi foreslår du starter med at gennemgå det ny-danske alfabet, her, hvor du via et soundboard kan blive kendt med bogstavlydende på vores foreslåede nye danske skriftsprog.

De danske skræftspråw ár bléweð misveliholt igænnem di sissde orhunroðo. Vi har valt at ta de fœrste spaðestek tel at ræforméo de ow dærveð gi vors ælskeðe språw de skræftspråw de fortjæno.

I den komne tið vel vi arbajde på et énntoaktiwt alfabét her på siðen. Dæræfto ár planen at åbne et fóråm mæð formål tel at uðvekle skræftspråweð ow skábe én wiki dær skal foñgéro som én órbåw.

Mæð vænli hilsen
Forénéñen fo et Nyt Dansk Skræftspråw
- Fo et skræftspråw dær gir ménéñ!