De danske skræftspråw ár bleweð misliholt igænem di siste orhunroðo.

Vi synes de ár på tiðe Danmark for enhænteð de fosømte.

Vi har taeð de første spaðestek tel at ræforméro de ow dærveð gi voros ælskeðe språw de skræftspråw de fotjæno. Voros visjón ár at skábe et altárnatiw tel de nuværone danske skræftspråw; et altárnatiw dær paso tel voros tálte språw.

Det

danske

skriftsprog

er

blevet

misligholdt

igennem

de

sidste

århundreder.

Vi

synes

det

er

tide

Danmark

får

indhentet

det

forsømte.

spadestik

Vi

har

taget

det

første

til

at

reformere

det

og

derved

give

vores

elskede

det

det

skriftsprog

sprog

fortjener.

Vores

vision

er

at

skabe

et

alternativ

til

nuværende

danske

skriftsprog;

et

alternativ

der

passer

til

vores

talte

sprog.

det

Foénéñen fo et Nydansk Skræftspråw

Foénénensveðtægto I nydansk@olfred.org