De danske skræftspråew ár bléveð misvelihålt igennem di siste århunreðe. Vi har valt a ta de føerste spaðestek tel a ræfårméå de å dærveð gi vårs ælskeðe språew de skræftspråew de fårtjænå.

 

I den kåmmenne tið vel vi arbajde påe et intåaktiwt alfabét hær påe siðen. Dæræftå ár planen a åebne et forum mæð fårmåel te a uðvækle skræftspåeweð å skábe én wiki dær ska fång̃érå såm én orbåew.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mæð vænli hilsen

Fåréning̃ få et Nydansk Skræftspråew

- Et skræftspråew dær giå mening̃!